2559/08/31

วัสดุอุปกรณ์ : การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

        การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ กิจกรรมสร้างสรรค์ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้
        - สีเทียนแท่งใหญ่ สีน้ำ พู่กันขนาดใหญ่ กระดาษ เสื้อคลุมหรือผ้ากันเปื้อนสำหรับการควาดภาพและระบายสี
        - ดินน้ำมัน ดินเหนียว แป้งโดว์ แผ่นรองปั้น แม่พิมพ์รูปต่างๆ
ไม้นวดแป้ง สำหรับการปั้น
        - เชือก เส้นด้าย ตรายาง กระดาษ ผ้าเช็ดมือ สีโปสเตอร์ สำหรับการพิมพ์ภาพ
        - กระดาษหรือวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้พับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็กปลายมน กาวน้ำหรือแป้งเปียก ผ้าเช็ดมือ สำหรับการพับ การฉีก ตัดปะ
       - กระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว สำหรับการสาน
       - ลูกปัด หลอดกาแฟ หลอดด้าย สำหรับการร้อย
       - เศษวัสดุต่างๆ มีกล่องกระดาษ แกนกระดาษ เศษผ้า กาว กรรไกร สี ผ้าเช็ดมือ สำหรับการประดิษฐ์
       ดังนั้นกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการะบวนการคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เด็กแสดงออกตามความสามารถจึงจำเป็นต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อม
       
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น