2556/04/03

การเล่นตามมุมของเด็กปฐมวัย

                      การจัดกิจกรรมเล่นตามมุมให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่นแต่ละประเภท เพื่อสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก สิ่งที่จัดให้กับเด็กหรือเนื้อหามีดังนี้
                     - การเล่นบทบาทสมมติ และเล่นเลียนแบบในมุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า ฯลฯ
                     - การอ่านหรือการดูภาพในมุมหนังสือ
                     - การสังเกตและการทดลองในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ
                     - การเล่นในมุมบล็อก
                     - การเล่นฝึกทักษะต่างๆในมุมเครื่องเล่นสัมผัส
                     - การเล่นฝึกและทบทวนทักษะต่างๆในมุมเกมการศึกษา
                     การเล่นตามมุมดังกล่าวเป้นการเล่นในมุมประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กเล่นอย่างอิสระซึ่่งมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาด้านต่างๆให้กับเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น