2557/05/11

กิจกรรมที่ควรทำต่อเนื่องจากการเล่านิทาน

                การเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับกิจกรรมที่ควรทำต่อเนื่องจากการเล่านิทานนั้น ผู้ใหญ่ควรเลือกทำให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กและสถาน
การณ์ต่างๆดังนี้
               - การตั้งชื่อเรื่องนิทานที่ฟัง
               - ถาม-ตอบจากเรื่องที่ฟัง
               - อภิปรายเกี่ยวกับทบาทของตัวละครในนิทาน
               - แสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราวของนิทานที่ได้ฟัง
               - ให้เด็กแต่งนิทานต่อเนื่องจากเรื่องเดิมที่ฟัง
               - วาดภาพ ระบายสี
               - ปั้น ฉีก ปะ ตัวละครในนิทาน
               - วาดภาพตอนที่ประทับใจที่สุด
               ฉะนั้นครูและนักเรียนควรร่วมกันเลือกทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการเล่านิทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น