2557/12/31

การเรียนรู้และการฝึกทักษะการจัดประเภทในเด็กปฐมวัย

              การให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หรือฝึกให้เกิดทักษะการจัดประเภทนั้นสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆ เพราะทักษะการจัดประเภทคือการให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถฝึกได้ กิจกรรมหรือคำถามที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะดังกล่าวมีดังนี้
              - เอาของหลายชนิดมารวมกันแล้วให้เด็กแยกเป็นประเภทต่างๆ อาจแยกตามสี ขนาด รูปร่าง น้ำหนัก ฯลฯ
              - ให้เรียงลำดับจากคนที่่เตี้ยสุดไปหาคนที่สูงที่สุด
              - ให้แบ่งภาพสัตว์ที่ครูแจกออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้จำนวนขา ฯลฯ
              - ทำไมจึงแบ่งหินกลุ่มนี้ออกจากหินกลุ่มนั้น
              - ทำไมจึงจัดพืชจำพวกอ้อย ข้าว หญ้า อยู่ในพวกเดียวกัน
              - ทำไมจึงจัดแหวน สร้อยคอ ตุ้มหู เป็นพวกเดียวกัน
              ดังนั้นการฝึกทักษะการจัดประเภทจึงสามารถฝึกได้ง่ายๆตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น