2558/06/25

สื่อสำหรับการจัดประสบการณ์เพื่อเด็กปฐมวัย

       สื่อสำหรับการจัดประสบการณ์ให้เด็ก มีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและหมายถึงวัสดุที่เด็กนำมาเล่นหรือทำกิจกกรรมแล้วได้ความสุข เกิดความผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความรู้จากการได้สัมผัส หรือได้ลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สรุปแล้วสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กมีดังนี้
       - กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้เรียนได้ง่าย รวดเร็ว และเพลิดเพลิน
       - สร้างโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
       - ช่่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่เป็นจริง
       - ช่วยให้มีความทรงจำต่อสิ่งที่เรียนได้นาน และนำไปใช้ได้ดีกว่า
       - ช่วยให้เรียนได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
       - ช่วยแสดงวิธีต่างๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด
       สื่อจึงมีคุุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ครูปฐมวัยต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับสื่อเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น