2554/08/06

มุมหนังสือคืออะไร

       มุมหนังสือส่วนใหญ่เราจะใช้ในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย 


โดยการจัดบริเวณหนึ่งในห้องเรียนเป็นที่ให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ มีที่สำหรับอ่าน มีชั้นสำหรับการวางหนังสือ มีหนังสือนิทาน มีอุปกรณ์เพื่อสร้างบรรยากาศทำให้เด็กสบาย มีสมาธิ เพลิดเพลิน มีป้ายชื่อนิทานที่ครูอ่าน นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์อื่นๆดังนี้
     -อุปกรณ์สำหรับการเขียน
     -อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่นเทปหรือซีดี หูฟัง เป็นต้น
     -สมุดเซ็นยืมหนังสือกลับบ้าน
     -ตะกร้าสำหรับใส่หุ่นมือต่างๆ
     -ข้อความเกี่ยวกับข้อตกลงที่เด็กร่วมกับกำหนด เป็นต้น
     ดังนั้นมุมหนังสือจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ครูปฐมวัยจะต้อง
ดำเนินการจัดให้มีและส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประโยชน์จากมุมหนังสือให้เต็มที่
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น