2554/08/13

กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

                         กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กปฐมวัยนอกห้องเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาด้านร่างกายให้กับเด็กซึ่งต้องได้พัฒนากล้าเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ได้รับการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆของร่างกาย ครูจำเป็นจะต้องมีจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีกิจกรรมดังนี้
                         -เล่นเครื่องเล่นสนาม  -   การเล่นทราย
                         -การเล่นน้ำ   -การเล่นสมมติในบ้านจำลอง
                         -การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา -การเล่นในมุมช่างไม้
                        สำหรับกิจกรรมที่ครูมักจัดให้เล่นที่เป็นที่นิยมจัดให้กับเด็กปฐมวัย

เมื่อครูจัดกิจกรรมกลางแจ้งคือการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการละเล่น  เกมที่จัดควรเป็นเกมที่เด็กเข้าใจในวิธีเล่นที่ง่ายๆสำหรับทุกคน จุดประสงค์สำคัญคือให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ออกกำลังกาย เช่น การเล่นรีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า แม่งู เป็นต้น     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น