2554/10/02

พฤติกรรมรักการอ่านของเด็กเล็ก

               การที่จะให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่านนั้น ผู้ใกล้ชิดเด็กไม่ว่าครู พ่อแม่ ผู้ปกครองจำเป็นจะต้อง
เข้าใจถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักการอ่านของเด็ก เพื่อเราจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รักการอ่าน จนกลายพฤติกรรมรักการอ่านเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีดังนี้
              -  ทำท่าทางอ่านหนังสือโดยไม่สนใจ
              -  อ่านข้อความ คำที่มีตัวอักษรที่เห็นอยู่เป็นประจำ
              -  ดูหนังสือที่มีเรื่องที่ชอบ
              -  อ่านและคัดลอกหรือเขียนทับตัวอักษรของผู้ใหญ่
              -  อ่านและเขียนตัวแบบขีดเขี่ย
              -  พูดข้อความในหนังสือด้วยภาษาของตนเอง
              -  กวาดตามองข้อความตามบรรทัด
                                   ฯลฯ
             ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของพฤติกรรมเริ่มแรกเท่านั้น ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแล้ว เชื่อแน่ได้เลยว่าเด็กจะรักการอ่านเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น