2554/10/04

รู้สไตล์การเรียนรู้เด็กเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

        การส่งเสริมศักยภาพหรือการพัฒนาศักยภาพของเด็กนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจถึงสไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เด็กบางคนจะเรียนรู้จาการเคลื่อนไหว หรือการกระทำ แต่บางคนจะเรียนรู้ได้ดีจากการฟัง จากการดู ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่โดยเฉพาะครูที่จะต้องเฝ้ามองเด็ก สังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนดังนี้
       เด็กที่เรียนรู้จากการเคลื่อนไหว ขณะที่เรียนเด็กจะอยู่ไม่นิ่งขยุกขยิก เวลาคิดจะเหลือบมองไปข้างๆ พูดช้า
       เด็กที่เรียนรู้จากการดู เวลาเรียน เด็กจะนั่งอย่างมีสมาธิ มองไปที่กระดานดำ พูดเร็ว
       เด็กที่เรียนรู้จากการฟังขณะที่เรียน เด็กมักมองจากข้างๆ ทางด้านซ้ายหรือขวา ถ้าถนัดขวาจะมองไปทางซ้าย เวลาพูดจะมีจังหวะ
       จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องสังเกตพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นของเด็กเพื่อจะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กหรือเตรียมสื่อให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น