2554/10/11

กิจกรรมง่ายๆเพื่อการเรียนรู้ด้านการอ่านเขียนของเด็กอนุบาล

             ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านการอ่านเขียนนั้น สิ่งสำคัญที่ควร
ระลึกเสมอคือประสบการณ์ที่จัดให้กับเด็กจะต้องสนุกสนาน เด็กไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยว่า
อ่านไม่ออก และเขียนไม่ถูกต้อง อ่านหรือเขียนทีไรผู้ใหญ่ว่าทุกครั้ง ความรู้สึกดังกล่าวจะทำให้เด็กไม่ชอบการอ่านเขียนตั้งแต่เด็กเริ่มเรียน ดังนั้นการสอนอ่านเขียนจะต้องไม่เป็นทางการและไม่เคร่งเครียด
ควรเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิบัติอย่างสนุกสนาน กิจกรรมอาจเป็นดังนี้
           - อ่านคำกลอนพร้อมครู    - เล่นเกมตัวหนังสือ -ครูอ่านหนังสือกับเด็ก
           - ครูอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจำ  - กิจกรรมร้องเพลง
           - การพูดคุยซักถาม - พูดคุย และอ่านคำคล้องจอง
           กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์ให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ไม่เน้นการสะกดคำ
ในวัยนี้ ให้เด็กได้เรียนรู้คำ พยัญชนะ สระ ฯลฯ จากกิจกรรมหรือเกมจากที่กล่าวข้างต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น