2555/01/05

เสียงกับการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย

           เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5 ไม่ว่าการให้เด็กได้ใช้การฟังจากการใช้หู หรือการใช้ตา จมูก หรือแม้แต่ปาก เป็นต้น การที่เด็กได้ฟังเสียงต่างๆในชีวิตประจำวันเด็กก็จะได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เสียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง ที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยน แผ่วเบา มีจังหวะในลักษณะต่างๆ จะทำให้เด็กมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย  เสียงเพลงที่เป็นดนตรีไทย มีจังหวะกและทำนองที่ละเอียดอ่อน ละมุนละไม จะช่วยสร้างความรู้สึกสงบ เสียงดนตรีคลาสสิกซึ่งมีงานวิจัยหลายๆชิ้น แสดงถึงประโยชน์ที่กล่าวว่าดนตรีคลาสสิกเป็นเสียงดนตรีที่มีคลื่นเสียงที่เป็นระเบียบ ทำให้เด็กได้รับการผ่อนคลาย ที่สำคัญสมองส่วนการรับรู้เกิดการรับ-ส่ง และเชื่อมโยงเซลล์สมองที่แตกตัวมากขึ้น สมองจึงเปิดรับสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี  สำหรับเสียงธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงลม เสียงเครื่องยนต์ เสียงน้ำ เสียงเคาะวัตถุต่าง เสียงร้องของสัตว์ ฯลฯ เสียงเหล่านี้สามารถนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยครูสามารถนำเสียงต่างๆมาเพิ่มประสบการณ์  สะสมข้อมูลในการฟัง เพิ่มทักษะในการสื่อสารซึ่งเป็นการพัฒนาภาษาให้กับเด็กได้ในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น