2557/03/28

หนังสือภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

                   หนังสือภาพเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆ ซึ่่งเป็นวัยที่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก ผู้ใหญ่ต้องคอยอ่่านให้ฟังโดยเด็กจะดูภาพตามไปด้วยอย่างสนุกสนาน ผู้ใหญ่จึงไม่ควรปล่อยให้เด็กอ่านหรือดูเองตามลำพัง จุดประสงค์สำคัญของการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กนี้มีด้งนี้
                  - เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยหรือพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็ก
                  - ให้เด็กได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นหรือเป็นการขยายประสบการณ์ให้กับเด็ก
                  - ให้เด็กรักการเรียนรู้
                  - เด็กจะได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ขณะที่ใช้หนังสือภาพ
                  - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
                  - ให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                  จากจุดประสงค์ดังกล่าวถ้าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูร่วมมือกันพัฒนาเด็กด้วยการส่งเสริมและใช้หนังสือภาพกันตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่เด็กของเราคงจะมีพฤติกรรมกรักการอ่านเมื่อโตขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น