2557/04/03

การเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็ก

            พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กด้วยการใช้หนังสือซึ่งจะเป็นการวางรากฐานทำให้เด็กมีพฤติกรรมรักการอ่าน หลักการเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็กใช้หลักการง่ายๆดังนี้
           - มีภาพชัดเจน ดูง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
           - สีสันตัดกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น พื้นขาว รูปและเส้นเป็นสีเข้ม หรือพื้นเป็นสีเข้ม รูปและเส้นเป็นสีสว่าง สีของหนังสือภาพประกอบไม่จำเป็นต้องเป็นสีสดใส หรือมีสีมากมาย อาจจะเป็นขาวดำ เพราะสีสันที่สวยงามของภาพประกอบเป็นเพียงตัวช่วยบอกความคิดรวบยอดของรูปเท่านั้น
           - ตัวหนังสือในหนังสือเด็กไม่ควรยาวมากนักหรือไม่มีเลยก็ได้ เพราะหนังสือสำหรับเด็กภาพประกอบจะทำหน้าที่เล่่าเรื่อได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
           ฉะนั้นการเลือกหนังสือสำหรับใช้ให้เหมาะกับเด็กเล็กๆผู้ใหญ่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจจึงจะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาอย่่างเต็มศักยภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น