2557/06/26

เรียนรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า

                       เด็กปฐมวัยเรียนรู้และได้ประสบการณ์ต่างๆจากประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งเป็นการรับรู้ทางกายของเด็กเองจากอวัยวะของเด็กคือตา หู จมูก ปากและกายไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น ประสาทสัมผัสทางการได้ยิน ประสาทสัมผัสการรับรส ประสาทสัมผัสทางกลิ่น  และประสาทสัมผัสทางกาย พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อการฝึกประสาทสัมผัสทั้งเมื่ออยู่ที่บ้านและโรงเรียน อย่างเช่นการฝึกประสาทสัมผัสทางการมองเห็นมีดังนี้
                      - ลองใช้ผ้าปิดตาแล้วให้เด็กคลำใบหน้าเพื่อนและให้ทายว่าคนที่เด็กกำลังคลำใบหน้าอยู่นั้นเป็นใคร
                      - ให้เด็กเอามือคลำสิ่งที่อยู่ในกล่องว่ามีอะไรบ้างโดยการปิดตาเด็ก
                      - ให้เด็กวาดภาพในขณะที่ปิดตาและในขณะที่ไม่มีอะไรปิดตาซึ่งเด็กสามารถทำอะไรได้บ้าง
                      - พาเด็กเข้าไปในห้องมืดโดยไม่เปิดไฟและเปรียบเทียบกับเมื่อเปิดไฟแล้วให้เด็กบอกว่าได้เห็นอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
                      การฝึกประสาทสัมผัสทางการมองเห็นดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆที่ผู้ใหญ่สามารถที่จะฝึกให้กับเด็กได้เสมอเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น