2557/08/04

สื่อและเครื่องเล่นในมุมบ้านหรือบทบาทสมมติ

                การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กๆ นั้น สื่อ เครื่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับสื่อในมุมบ้านสามารถส่งเสริมและสนับสนุนประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สื่อ เครื่่องเล่นและวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้
               - เครื่่องแต่งกาย เครื่องประดับ  หมวกอาชีพต่างๆ ชุดเสื้อผ้าสตรี  รองเท้าประเภทต่างๆ เช่น ชุดเครื่องแบบต่างๆ เช่น หมอ พยาบาล ตำรวจ เป็นต้น
               - เครื่่องมือประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เครื่องมือปฐมพยาบาล( หูฟังของหมอ ขวดน้ำเกลือ)  เครื่องมือประกอบอาชีพ(เครื่องมือทำสวน อุปกรณ์ในร้านเสริมสวย อุปกรณ์ในร้านค้า)
               - เครื่องเรือนจำลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง หรือเปล
               - เครื่องใช้ในครัวที่เป็นของจริงขนาดเล็กหรือของจำลอง เช่น ใช้ประกอบอาหาร(กระทะ เตา หม้อ ครก เขียง มีด) ภาชนะใส่อาหาร(จาน ชาม ุถ้วย)
               - เครื่องใช้อื่นๆ เช่น โทรศัพท์  เตารีดพลาสติกหรือไม้ กระจกแต่งตัว
               การจัดหาสื่อ เครื่องเล่นและวัสดุดังกล่าว ผู้ใหญ่ควรจัดหาและเลือกสรรซึ่งบางอย่างอาจเป็นของจริงหรือของจำลอง แล้วแต่วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายหรือความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น