2552/12/29

นิทาน: คุณค่ามหาศาลสำหรับเด็กปฐมวัย

          การเล่านิทาน หรือการอ่านนิทานให้กับเด็กเล็กฟังมีประโยชน์ และให้คุณค่ามหาศาลต่อเด็กเป็นอย่างมาก  เด็กเล็กชอบฟังนิทานถึงแม้นิทานนั้นจะเป็นเรื่องเก่าก็ตาม  เด็กทุกคนชอบฟังนิทาน เขาจะมีความสุข และมีความเพลิดเพลินเป็นประการแรกในการฟังนิทานที่ผู้ใหญ่เล่า ที่เด็กชอบนิทานเพราะ
นิทานมีลักษณะดังนี้
          1. นิทานสนองจินตนาการของเด็ก  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พูดได้  ต้นไม้พูดได้ คนหายตัวได้  มีเทวดา
นางฟ้า 
          2. นิทานสร้างความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่เด็ก  เช่น  ความรู้สึกตื่นเต้นในนิทาน  ความรู้สึกสนุกสนาน  อารมณ์ขัน  ความเพลิดเพลิน  ในขณะฟังนิทาน และในตอนจบของเรื่อง
          3. ตัวละครในนิทานมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เช่น  พระเอกทำอะไร  ผลเป็นอย่างไร  และจะทำอะไรต่อไป
          4. นิทานมีการดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา  สามารถตอบคำถามของเด็กได้ทันที  ว่าใครทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  และเป็นอย่างไร  ซึ่งตรงกับลักษณะนิสัยของเด็กที่อยากรู้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้น  และผลเป็นอย่างไร
          5.นิทานมีการดำเนินเรื่องที่มีความยุติธรรม  ผู้ทำดีได้รับผลดี    ส่วนทำไม่ดีได้รับผลไม่ดีตามผลการกระทำ     
            ดังนั้นนิทานจึงเป็นสื่อที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น