2552/12/30

การทำให้เด็กเล็กๆ รักการอ่าน

      เด็กเล็กๆ ถ้าจะทำให้เขารักการอ่านนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่บ้านโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง  คนใกล้ชิด
เมื่อเด็กมาโรงเรียนครูจำเป็นต้องจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม  พอเหมาะกับความพร้อมและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ  ตอนแรกของการให้เด็กรักการอ่านนั้น ควรเริ่มต้นจาการอ่านหรือเล่าเรื่องให้เด็กได้ฟังก่อน  เด็กสนใจการอ่านจากการฟังเรื่องที่สนใจ  น่าติดตาม ตื่นเต้น  มหัศจรรย์  และเรื่องที่ใช้จินตนาการ    ดังนั้นหนังสือนิทานจึงเป็นสื่อสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดความรักในการอ่าน   เมื่อให้เด็กฟังแล้ว   ต่อไปทำให้เด็กมีความอยากอ่าน  ในเด็กเล็ก  การอ่านของเขาคือ  การอ่านภาพ  การอ่านจากการจำเรื่องได้จากผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง   นอกจากนั้นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน  มุมหนังสือในห้องเป็นมุมซึ่งขาดไม่ได้   เมื่อมีมุมหนังสือแล้ว  ครูจำเป็นต้องมีวิธีการ  และเทคนิคการจูงใจให้เด็กเข้ามุมหนังสือ    เมื่อเด็กประทับใจแล้วเด็กก็จะยืมหนังสือกลับบ้าน
ในที่สุด  เพื่อเอาไปให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอ่านให้ฟังต่อไป    จนเกิดเป็นพฤติกรรมรักการอ่านเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

1 ความคิดเห็น:

  1. อาจารย์ครับ ขอเรียนเชิญเข้าเยี่ยมชม บล็อกราชบุรีศึกษา เพื่อให้คำแนะนำติชมหน่อยครับ ที่อยู่ http://km-rb.blogspot.com

    ตอบลบ