2555/12/11

การใช้คำถามสำหรับเด็กเล็ก

           คำถามที่ใช้กับเด็กเล็กๆที่ผู้ใหญ่ถามนั้นควรจะต้องระวังและคำนึงถึงความคิดและความรู้สึกของเด็กในวัยดังกล่าว คำถามต้องเริ่มจากการให้เด็กได้ใช้ความคิดพื้นฐานก่อนและเมื่อเด็กตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว ครั้งต่อไปจึงค่อยถามคำถามที่ให้เด็กได้คิดในระดับที่สูงขึ้นไป ลักษณะของคำถามที่ใช้กับเด็กมีดังนี้
           - สั้น ไม่เยินเย้อ
           - ถามตรงประเด็นที่ต้องการถาม
           - มีความหมายชัดเจน เด็กเข้าใจคำถามที่ถาม
           - มึความยาก-ง่ายพอเหมาะกับวัยของเด็ก
          จากลักษณะของคำถามข้างต้นผู้ใหญ่จะต้องมีวิธีการอื่นๆอีกในการถามไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียง การใช้ท่าทาง การชมเชยให้กำลังใจเด็กไม่ว่าเด็กจะตอบถูกหรือผิด หากเด็กตอบผิด ไม่ทำให้เด็กมีความรู้สึกอาย โดยการตำหนิ ทำโทษ แต่ควรให้กำลังใจและคอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กคิดหาคำตอบตรงตามกับประเด็นที่ผู้ใหญ่ถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น