2555/11/28

กิจกรรมสร้างสรรค์ : การปั้นดินน้ำมัน

              กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยมีหลายประเภท การปั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ครูจัดให้เด็กได้เลือกทำเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ  การปั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องให้เด็กปั้นดินน้ำมันเท่านั้น อาจใช้วัสดุอื่นมาแทนได้ วัสดุแต่ละอย่างย่อมมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น
              - ปั้นดินเหนียว วัสดุหาง่าย จะช่วยสนองความต้องการที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เหลวและเหนอะหนะ(สำหรับบางคน)
              - ปั้นแป้ง(โด) วัสดุมีความนุ่มดีกว่าดินหรือดินน้ำมันทำให้ปั้นได้ง่าย สามารถผสมสีอาหารลงไปซึ่งทำให้เด็กมีความสนใจที่จะปั้น
              - ปั้นแป้งทำขนม เมื่อเด็กปั้นจะทำให้เด็กตื่นเต้นในการทำกิจกรรมและเด็กๆทุกคนได้รับประทานด้วย อย่างเช่นการปั้นขนมบัวลอย เป็นต้น
              ดังนั้นการให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยการปั้นมีความหมายและความสำคัญในการพัฒนาเด็กอย่างหลากหลายทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยที่ผู้ใหญ่จะต้องคอยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น