2556/02/17

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กฐมวัย

            ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีอยู่ในตัวเด็กและสามารถพัฒนาได้โดยจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กๆ จากผู้ใหญ่ซึ่งมีพ่อแม่ ครู ผู้อบรมเลี้ยงดูเด็ก แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีดังนี้
           - ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ต่อเด็ก สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนา
           - ให้กำลังใจอย่าติติง ซึ่งจะทำให้เด็กมีความรู้สึกขัดใจ
           - ให้คว่ามรู้สึกอิสระ ไม่บังคับให้ทำ แต่ให้ทำ เล่นในสิ่งที่เด็กอยากทำ แต่ไม่ได้หมายถึงการตามใจในทุกอย่าง
           - เป็นผู้ฟังที่ดี อย่าเห็นว่าสิ่งที่เด็กพูด เล่าเป็นเรื่องไร้สาระ
           - ฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กโดยการใช้คำถาม เริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆ จนเป็นคำถามที่เด็กต้องใช้ทักษะการคิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
           - การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับเด็ก
           - พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ


           การจะพัฒนาความคิดสร่้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกัน และเริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น