2557/07/21

เครื่องเล่นสนามที่ควรจัดให้กับเด็กปฐมวัย

        เครื่องเล่นสนามเป็นอุปกรณ์ที่จัดให้กับเด็กในการที่เด็กได้ไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อเด็กได้มีโอกาสออกกำลังกายและแสดงออกอย่างอิสระ การทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา สำหรับเครื่องเล่นสนามเป้นเครื่องเล่นที่เด็กอาจปีน ป่าย หมุน โยก ฯลฯ จัดทำในรูปแบบต่างๆกันเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็ก เช่น
       - เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย เช่น โคม ตาข่าย สำหรับปีน ที่ปีนแบบโค้ง
       - เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว เช่น ม้าไม้ ชิงช้า ม้านั่งโยก
       - เครื่องเล่นสำหรับหมุน เช่น ม้าหมุน พวงมาลัยรถสำหรับหมุนเล่น
       - เครื่องเล่นลักษณะโหน เช่น บาร์โหน รางโหน  บาร์คู่ขนาดเล็กสำหรับเด็ก
       - เครื่องเล่นสำหรับไต่ เช่น ราวไต่หรือต้นไม้สำหรับหัดเดินทรงตัว
       - อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไม้ลื่น อุโมงค์ลอด
     ดังนั้นการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามจึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย หากผู้ใหญ่ไม่สามารถหาเครื่องเล่นดังที่กล่าวได้ ก็สามารถใช้วัสดุทดแทนได้อาจจะเป็นเชือกหรือขอนไม้ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น