2557/09/22

คำถามเพื่อให้เด็กได้คิดค้นและขยายความคิด

             คำถามเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้คิดค้นและขยายความคิดนั้นเป็นคำถามที่ซับซ้อนฝึกให้เด็กคิดในหลายลักษณะ เป็นคำถามที่ให้เด็กได้เปรียบเทียบ จำแนก ให้เด็กได้สรุป ได้ประเมินหรือตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเช่น
            - ทำไมนักเรียนจึงต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย(อธิบาย)
            - ข้าวสารกับข้าวเหนียวต่างกันอย่างไร(เปรียบเทียบ)
            - สิ่งของในภาพนี้มีอะไรบ้างที่รับประทานได้(จำแนก)
            - สิ่งของรอบตัวอะไรบ้างในห้องเรียนของเราที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมให้บอกมา 2 อย่าง(จำแนก)
            - ถ้าเชือกสีแดงยาวกว่าเชือกสีเขียว และเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีเหลือง เชือกสีไหนยาวที่สุด
              (สรุป)
            - นักเรียนจะใช้ดินสอสีแดงหรือสีเขียวระบายสีภาพนี้ (ตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่าง(ตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
            ดังนั้นครูที่สอนปฐมวัย จึงควรฝึกทักษะในเรื่องของการตั้งคำถามประเภทที่เด็กจะต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนในการหาคำตอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น