2553/08/11

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวัย 2-6 ปี

         คนทั่วโลกจะรู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์   ซึ่งเขากล่าวว่า   ถ้าท่านอยาก
ให้เด็กฉลาด  จงเล่าเทพนิยายให้เด็กฟัง  ถ้าอยากให้เด็กฉลาดมากๆ  ยิ่งขึ้น  ก็จงเล่าเทพนิยายให้
มากขึ้น      ดังนั้นการเล่านิทานทำให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ตลอดจนการเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆ  ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียน  เด็กวัย อายุ 2-6  ปี  เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสมองในขั้น  preoperational stage   เป็นวัยที่เด็กเรียนรู้ภาษา  และคิดแบบ
ตนเองเป็นศูนย์กลาง  และคิดแบบสัญลักษณ์  เด็กวัยนี้จะชอบเล่นแบบสมมุติ  เล่นเลียนแบบผู้ใหญ่  สมองในส่วนของการเคลื่อนไหวและการสัมผัสจะทำงาน   ดังนั้นกิจกรรมให้เด็กได้ทำในวัยนี้  จะต้องเป็นกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวและได้สัมผัส  และที่สำคัญคือการให้เด็กได้ฟังนิทาน    และการเล่า
เรื่องราวต่างๆให้เด็กฟัง   หน้าที่ตรงนี้คงจะไม่เกินความสามารถของผู้ใหญ่ไปได้ถ้าพวกเราเข้าใจ
และตั้งใจจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น