2556/01/16

ความมุ่งหมายของการวาดภาพระบายสีด้วยพู่กัน

                              การวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ ครู พ่อแม่จัดให้เด็กทำเพราะตรงกับความต้องการของเด็กและมีประโยชน์มาก พู่กันสำหรับเด็กควรเป็นพู่กันที่มีขนแปรงขนาดใหญ่ประมาณเบอร์ 11,16,18 และด้ามยาว กระดาษควรมีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กสามารถลากกวาดปลายพู่กันได้กว้าง ความมุ่งหมายของกิจกรรมนี้เพื่อ
                             - ฝึกการลากเส้นและรูปทรงต่างๆ
                             - ฝึกการแสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
                             - ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสระหว่างตาและมือ
                             - ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
                             - ฝึกการใช้สี การทดลองสี การผสมสี
                             - ลดความกดดันทางอารมณ์ ผ่อนคลายความเครียด
                             จากความมุ่งหมายดังกล่าว จะเห็นว่าการวาดภาพระบายสีด้วยพู่กันมีประโยชน์อย่างมากมาย นอกจากที่กล่าวแล้วยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างซึ่งผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจและจัดให้เด็กได้ทำ
                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น