2556/01/30

เข้าใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

                    เด็กมีพัฒนาหรือความสามารถด้านการฟังมาตั้งแต่แรกเกิด และเป็นไปตามลำดับของการพัฒนา ถ้าผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเข้าใจพัฒนาการการฟังแล้วก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้มีความสามารถในการฟังซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน สำหรับพัฒนาการด้านการฟังของเด็กมีดังนี้
                     อายุุ 2 ปี เข้าใจคำและประโยคง่ายๆ สั้นๆ
                     อายุ 3 ปี ฟังเสียงที่ได้ยินที่คุ้นหู ขอบฟังนิทานที่ผู้ใหญ่อ่านหรือเล่าให้ฟัง ฟังได้ไม่นาน
                     อายุ 4 ปี ฟังเรื่องได้นานขึ้นและยังชอบให้ผู้ใหญ่อ่านนิทานหรือเล่าให้ฟัง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆได้
                     อายุ 5 ปี ตั้งใจฟังนานขึ้น ชอบฟังนิทาน เพลง เล่นนิ้วและคำคล้องจอง  สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้มากขึ้น
                     ดังนั้นการเรียนรู้การฟังของเด็กจะเริ่มจากคนใกล้ชิดและสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมเด็ก ตั้งแต่่การจำแนกเสียง การปฏิบัติตามคำสั่งและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ฟังได้
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น