2556/01/04

นิทานกับความสนใจของเด็กปฐมวัย

                  เด็กๆชอบฟังนิทานจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยการเล่าหรืออ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง ดังนั้นการเลือกนิทานต้องคำนึงถึงความสนใจของเด็กแต่ละวัยเป็นสำคัญ
เด็กแต่ละวัยมีความสนใจที่แตกต่างกันดังนี้
                  - เด็กทารกถึงหนึ่งปี เรื่องที่ให้เด็กฟังเป็นเรื่องสั้นๆ ภาษาง่ายๆ เล่าให้เด็กฟังด้วยความรักและสัมผัสอันอบอุ่นจากผู้ใหญ่
                  - เด็กอายุ 3 ปี เป็นเรื่องสั้นๆเช่นเดียวกัน เนื้อเรื่องใกล้ตัวเด็กซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สัตว์ สิ่งของต่างๆ เด็กวัยนี้จะสนใจภาษาที่เป็นจังหวะ คำคล้องจอง คำกลอน คำซ้ำๆ ประสาทสัมผัสของเด็กด้านการฟังจะดีมาก
                  - เด็กอายุ 3-6 ปี เรื่องที่เล่าหรืออ่านให้เด็กฟังเป็นเรื่องที่ยาวขึ้น เนื้อเรี่องเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย สนุกสนาน เช่่น สัตว์ เจ้าหญิง เจ้าชาย เป็นต้น
                   นิทานจึงเป็นสิ่งที่เด็กมีความสนใจและมีประโยชน์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมหาศาล สิ่งสำคัญสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงนอกจากวัยของเด็กแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาคือเนื้อเรื่อง สมาธิ และระยะเวลาความสนใจของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น