2553/02/14

พัฒนาการคิดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5

       การพัฒนากระบวนการคิดเริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆ  โดยผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย  และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม  การพัฒนาความคิดต้องทำทันทีไม่ใช่รอให้โตแล้วจึงจะพัฒนา แต่ละช่วงวัยของเด็กมีความสำคัญมาก การพัฒนาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5   ยิ่งพ่อแม่เสริมทักษะให้กับลูกมากเท่าไร  การเชื่อมโยงเครือข่าขยใยประสาทก็จะยิ่งเกิดมาขึ้นเท่านั้น  มีผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระบุว่า  ทารกวัยเพียง  9  เดือน  ที่มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเกต  และการเรียนรู้ที่ดี จะสามารถแก้ปัญหา ที่อยู่ตรงหน้าได้สำเร็จ ซึ่งการวิจัยนี้ได้ทดสอบทารกวัย    9 เดือนจำนวน  299  คน ด้วยวิธี   2- step  Means End Solving  Test  ที่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำไปเล่นกับลูกได้
       ขั้นตอนแรกให้คุณพ่อคุณแม่นำของเล่นวางบนผ้าให้ห่างจากตัวลูก หากลูกเอามือตวัดผ้าและดึงของเล่นเข้ามาหาตัว แสดงว่าเด็กมีศักยภาพในการแก้ปัญหา มีการคิดวิเคราะ
ห์ว่าต้องดึงผ้าเข้าหาตัวเพื่อหยิบของเล่น
       ขั้นตอนที่สอง  วางของเล่นใกล้ตัวเด็ก แต่ให้นำผ้ามาปิดคลุมของเล่นที่อยู่ตรงหน้าลูก  หาก
ลูกพยายามที่จะเปิดผ้าเพื่อหยิบของเล่นออกมาให้ได้ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงกระบวนการคิด  วิเคราะห์
สังเกต และการเรียนรู้ที่ดีของลูก
      การทดลองดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ผู้ใหญ่มักมองข้าม หากเราเริ่มสนใจและปฏิบัติแล้ว เด็กก็จะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายส่งผลถึงการพัฒนากระบวนการคิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น