2553/02/19

กิจกรรมการทำอาหารในเด็กปฐมวัย

             สิ่งที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หรือการได้ประสบการณ์จากการทำอาหารมีหลายประการ  ที่ทำให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมได้แก่
             ด้านสังคม  การทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในการทำอาหาร  การจัดอาหาร  การจำแนกอาหารเด็ก  ผู้ใหญ่
            ด้านคณิตศาสตร์  เด็กได้ชั่ง  ตวง  การวัดปริมาณ  การจำแนก  การเปรียบเทียบ   รูปทรง
            ด้านภาษา  เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์จากชื่ออาหาร  ชื่อเครื่องครัว  ชื่อกระบวนการในการทำอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นการหั่น  การสับ  การโขลก  การตำ  การนวด  การทอด  ฯลฯ
            ด้านวิทยาศาสตร์  เด็กได้เรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในขณะปรุงอาหาร   ก่อนทำอาหาร  และหลังจากการทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสี  กลิ่น  รูปร่างของอาหาร  เป็นต้น
            ด้านความปลอดภัย  เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในครัว  เช่น  มีด  เตาไฟ  กระทะ  ถ้วยกระเบื้อง  แก้ว เป็นต้น
            ด้านสุขภาพ  อนามัย  เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาด   การล้างอุปกรณ์ในครัว
การเตรียมอาหารให้สะอาด  ปราศจากเชื้อโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น