2553/02/14

การดูโทรทัศน์ของเด็กเล็ก

            การดูโทรทัศน์ของเด็กเล็กนั้น ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจว่าเด็กเล็กยังแยกแยะไม่ออกว่าโลกในโทรทัศน์แตกต่างจากโลกตามความเป็นจริงอย่างไรบ้าง  ดังนั้นผู้ใหญ่ยังต้องคอยดูแลและให้คำแนะนำเด็กขณะดูโทรทัศน์  ข้อแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ในการดูโทรทัศน์มีดังนี้
           1 คอยชี้แจงความแตกต่างระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ   รายการที่เล่านิทานประกอบภาพ  หรือละครหุ่นสำหรับเด็ก พ่อแม่ต้องคอยบอกลูกว่าช่วงไหนที่เป็นความจริง ไม่ใช่นิทาน หรือไม่ใช่เหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่อง
           2 บอกความแตกต่างระหว่างคนจริงกับตัวละคร  พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักแยกแยะว่าตัวละครและคนจริงนั้นแตกต่างกัน
           3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ดูรายการที่ดี  เมื่อมีรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก  พ่อแม่ต้องหาเทคนิคในการชวนให้ลูกดู  และคอยส่งเสริมให้ความรู้ประกอบในการดูไปด้วย
           4 ควบคุมการปิด เปิดโทรทัศน์  พ่อแม่ควรจะต้องควบคุมเวลาในการดูโทรทัศน์ของลูก ตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่   เมื่อเด็กเข้าโรงเรียน มีการกำหนดตารางการดูเพื่อสร้างวินัยสำหรับเด็ก
           การดูโทรทัศน์จึงไม่ใช่ปล่อยให้เด็กดูตามใจชอบ  แล้วพ่อแม่มีเวลาทำงานอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  เมื่อปล่อยให้ลูกดูตามใจชอบแล้วจะแก้ไขได้ยากมากและจะเกิดโทษในเวลาต่อมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น