2553/03/03

ข้อดีที่พบจากการเรียนการสอนแบบ Montessori

             จากการได้ไปเยี่ยมห้องเรียนที่จัดการสอนแบบ Montessori ที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง  ได้พบสิ่งดีๆ  หลายประการ ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีที่ปลูกฝังให้กับเด็กเล็กของเรา  สิ่งดีนั้นได้แก่
              1  ความมีสมาธิที่เกิดกับเด็ก   เด็กทำงานได้นาน  เพราะเด็กได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองต้องการ
ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา  เด็กที่ได้พบนั้นมีสมาธิในการทำงานยาวกว่าเด็กปกติโดยทั่วไป 
              2  ไม่มีการเปรียบเทียบการทำงานของเด็กในแต่ละคน   กิจกรรมที่เด็กทำเป็นกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจ เพราะทำสำเร็จด้วยตนเอง  ไม่มีการเปรียบเทียบ  หรือแข่งขันกับคนอื่น  เด็กที่ช้าก็จะใช้เวลานานในการทำกิจกรรมโดยไม่รบกวนผู้อื่น  เด็กที่เรียนไวก็จะสามารถทำงานในระดับที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ    อย่างไม่รู้สึกเหนื่อย
              3   เด็กอยู่ร่วมกันด้วยการช่วยเหลือ  แบ่งปัน เด็กที่โตกว่าให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เด็กที่มีอายุน้อยกว่า
              4   มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ  โดยมีความตั้งใจที่เกิดขึ้นภายในตัวของเด็กเองไม่ใช่เกิดจากการสั่งการจากผู้อื่น
                สิ่งดังกล่าวได้เห็นในช่วงเวลาที่สั้นๆ  แต่ก็สิ่งที่เกิดกับเด็กเป็นสิ่งที่วางรากฐานชีวิตของเขาเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
             

2 ความคิดเห็น:

  1. เป็นบทความที่ดีมากคะ one เมืองคีรี

    ตอบลบ
  2. อยากไดแนวคิดใหม่ๆในการจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลเพราะตอนน้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

    ตอบลบ