2553/01/03

หนังสือภาพ

         หนังสือภาพ  เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ที่มีไว้ให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง  ไม่ใช่เป็นหนังสือที่เด็กอ่านเอง
เด็กเล็กๆยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่เด็กรู้ว่าหนังสือนั้นมีไว้เพื่ออ่าน และเป็นการสร้างความประทับใจที่มีต่อหนังสือ  มีเจตคติที่ดีต่อหนังสือ  หนังสือภาพมีทั้งภาพและตัวหนังสือปรากฎให้เด็กได้เรียนรู้  เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องอ่านให้เด็กฟัง  การอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟังมีคุณค่ามหาศาล ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากภาพและเนื้อเรื่องที่ผู้ใหญ่อ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา การใช้คำต่างๆ การใช้ประโยค  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการ   คุณธรรมในด้านต่างๆ   ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มีผู้ใหญ่หลายคนเข้าใจผิดว่า  รอให้เด็กอ่านหนังสือออกก่อนแล้วค่อยซื้อหนังสือให้   เป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก  ต้องรีบแก้ไขและทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเรา  มีผู้กล่าวว่า  สิ่งที่ดีที่สุดคือ ควรให้เด็กรู้จักหนังสือตั้งแต่เด็กยังไมรู้ว่าหนังสือคืออะไร  เมื่อมีคนอ่านให้ฟัง  ถ้าอ่านอย่างสนุกสนาน   เด็กจะมีความสุขอันเกิดจากการฟัง  และเริ่มเรียนรู้ว่าหนังสือ   มีไว้เพื่อการอ่าน  และเมื่อเด็กอ่านหนังสือได้แล้วเขาจะอ่านหนังสือได้ทันที   โดยไม่มีใครต้องคอยบอก   และจะมีพฤติกรรมรักการอ่านหนังสือ
ในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น