2553/01/20

ความแตกต่างของสมอง : ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

    มีข้อมูลกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสมองผู้หญิงและผู้ชาย ที่เป็นการค้นพบโดยเฉลี่ยแล้ว  สมองเพศหญิงจะมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่าชาย  เฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่านและการฟัง   ซึงอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างชายหญิงเป็นผลมาจากการปรับตัวขอบงสมอง  ระหว่างการวิวัฒนาการของมนุษย์   ในอดีตผู้ชายเป็นนักล่าสัตว์มาก่อน  ทำให้ทักษะในการมองเห็นได้รับการพัฒนาอย่างมาก  รวมทั้งทักษะเกี่ยวกับการเข้าใจข้อมุลที่เป็นระยะ  มิติ  รูปร่าง  ขนาด  จำนวน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  ส่วนผู้หญิงเลี้ยงดูบุตร  ทำให้มีการพัฒนาทักษะภาษานอกจ  รวมทั้งความรู้สึกอ่อนไหวต่อเหตุการณ์รอบๆตัว   และความสามารถในการสื่อสาร  ดังนั้นเวลาจะเรียนรู้  ต้องมีความเข้าใจลักษณะความแตกต่างดังกล่าว  การจัดการเรียนสำหรับผู้ชายต้องใช้รูปภาพ  ของจริง สิ่งของที่มีระยะ  มิติ  เข้าช่วยในการเรียนรู้   ส่วนผู้หญิงจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นถ้าได้ยินเสียง  ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    นอกจากนั้นยังเก่งในการรับรู้รายละเอียด มีความสนใจในเรื่องความรู้สึกต่างๆ     ความรู้เช่นนี้  ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้จะต้องนำไปเป็นใช้ประกอบในการพัฒนาเด็ก

2 ความคิดเห็น:

  1. จริงหรือปล่าว ครับอาจารย์ มันเกี่ยวข้องกับ ครูเด็กเล็กควรจะเป็นผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย ใช่หรือไม่ครับ

    ตอบลบ
  2. ใช่ควรเป็นผู้หญิงเพราะครูผู้ชายไว้สอนเด็กโตดีกว่าและเพื่อความเหมาะสมอีกหลายด้านค่ะ

    ตอบลบ