2553/01/07

กิจกรรมพัฒนาระบบสร้างสมดุลร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย


            การพัฒนาร่างกายสำหรับเด็กเล็กมีความสำคัญเพราะร่างกายนั้นเกี่ยวข้องกับความพร้อมด้านต่างๆด้วย   การที่เด็กมีความพร้อมด้านร่างกายจะส่งผลต่อการพัฒนาสมอง     การพัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ   ฯลฯ   การสร้างสมดุลของร่างกายเป็นกิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย   เช่น  การหมุนรอบตัวเอง  การเคลื่อนไหวในแนวราบ  การเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง ซึ่งทำได้หลายลักษณะ   เช่น
            1. การกระโดดยาง  กระโดดเท้าคู่
            2. การกลิ้งตัวในกล่องแข็ง  การกลิ้งไปบนพื้นราบ  หรือการกลิ้งลงทางลาด
            3. กิจกรรมการแกว่งทั้งในแนวเหนือ ใต้  ตะวันออก  ตะวันตก
            4. การหมุนทั้งทวนและตามเข็มนาฬิกา
            5  การเล่นกระดานลื่น  การปีนเครื่องเล่นสนาม
            6. การเดินบนพื้นผิวที่ขรุขระ  ไม่ราบเรียบ
            7. กิจกรรมการโยก
            8. การทรงตัว
            9. การวิ่งจ๊อกกิ๊ง
            10 การตีลังกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น