2552/11/03

การเขียนของเด็กปฐมวัย

การเขียนของเด็กปฐมวัยนั้น ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนดังนี้
- สร้างความมั่นใจในการเขียนให้เกิดกับเด็ก
-ผู้ใหญ่จะต้องให้ความสนใจและสร้างความใกล้ชิดกับเด็ก
-ฝึกให้เด็กเลือกการใช้คำศัพธ์ต่างๆ
-ต้องเข้าใจว่าการเขียนนั้นสัมพันธ์กับทักษะการพูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น