2552/11/13

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

          สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อสมองรับรู้ทั้งภาพและเสียงพร้อมกัน   ซึ่งเป็นเรื่องการทำงานของสมอง

สมองจะรับรู้เสียงพร้อมกับมองเห็นภาพที่สอดคล้องกัน  คลื่นเสียงก็จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เกิดสัญญาณอารมณ์  ซึ่งตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของระดับสารเคมีต่างๆ  ในสมอง  สารเคมีเหล่านี้บางตัวเกี่ยวข้องกับระบบการคิด ความจำในสมองและมีส่วนทำให้สมองมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น