2552/11/03

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก

การเรียนคณิตศาสตร์ในเด็กเล็ก ถ้าต้องการให้เด็กเล็กได้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็กแล้ว ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจว่าเป็นวิชาว่าด้วยภาษาสัญลักษณ์ ภาษาคณิตศาสตร์จะนำเด็กไปสู่ความเข้าใจโลก และสรรพสิ่งรอบตัว คณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปริมาณ จำนวน ตำแหน่ง มิติ เวลา ฯลฯ


กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจสัญลักษณ์เหมือนกับภาษาพูด เช่นเดียวกับตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุด เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น