2552/11/03

การอ่านหนังสือของเด็ก

การอ่านหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ เราต้องเข้าใจว่า การอ่านนั้นรวมตั้งแต่การอ่านด้วยตนเอง การอ่านกับเพื่อน อ่านให้คุณครูและผู้ปกครองฟัง หนังสือที่ให้เด็กอ่านควรมีทั้งหนังสือนิทาน หนังสือภาพ เรื่องเล่า บทร้อยกรอง ตลอดจนบทร้อยกรอง
การอ่านมีความสำคัญ และสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงอ่าน ต้องสอนเด็กให้ฝึกฟังเสียงสัมผัส คำคล้องจอง บทร้องเล่น บทกล่อมเด็ก ซึ่งจะมีผลให้ การรู้ภาษา เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติในตัวเด็ก การอ่านเริมจากการให้เด็กฟังครูอ่าน พร้อมกับดูตามตัวหนังสือ รูปภาพ จากหนังสือที่ครูอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น